ใบวางบิล , ใบแจ้งหนี้ , ใบส่งสินค้า , ใบกำกับภาษี , อินวอยซ์ , ลูกหนี้การค้า ที่มีการส่ง มอบสินค้า หรืองานการบริการ ให้แก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องรอระยะเวลาตามเครดิต เทอมที่ให้แก่ลูกค้า เป็นเอกสารสำคัญในการทำธุรกิจทุกประเภทที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก , กลางจนถึงขนาดใหญ่ ที่สามารถนำมา ทำธุรกรรมทางการเงินได้ โดยนำเอกสารดังกล่าว ข้างต้นมาขายลดให้ บริษัท ท่านจะได้รับเงินชำระล่วงหน้า ก่อนกำหนดสูงสุด 85% ของมูล ค่าในอินวอยซ์ โดยที่เจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องรอให้ครบกำหนดเครดิตเทอม

ข่าวสาร

ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นคำขออนุมัติ

ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นคำขออนุมัติ การขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า
1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ B2B Factoring เบอร์ 02-184-9755  มือถือ 085-920-1283, 081-3023703

ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นคำขออนุมัติ การขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า

1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ B2B Factoring เบอร์ 02-184-9755  มือถือ 085-920-1283, 081-302-3703
2.  ผู้ขายลดอินวอยซ์ (บริษัทท่าน) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ดูเอกสารเบื้องต้นคลิก)  แล้วส่งมาที่ Email: [email protected] โทรแจ้งเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร
4. เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ของธุรกิจ
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบ
6.  ถ้าผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้ประกอบการส่งเอกสารเพิ่มเติม (ดูเอกสารเพิ่มเติมคลิก)  เอกสารชุดลูกหนี้การค้าที่จะขายลด
7. เปิดบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน สำหรับเบิกถอนเงิน

8. นัดวันทำสัญญารับซื้อลูกหนี้การค้า และรับเงิน

---------------------------------

​สำหรับเจ้าของกิจการ (SME) ขนาดเล็ก,ขนาดกลาง หรือ ห้างร้าน บริษัทเปิดใหม่ ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ ขาดสภาพคล่อง ต้องการใช้เงินชั่วคราว สำหรับจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน หรือ ค่าใช้จ่ายในบริษัท,จ่ายซัพพลายเออร์,บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด สามารถช่วยท่านได้ โดยบริษัท ฯ ให้บริการรับซื้อลดบัญชีลูกหนี้การค้า,ใบอินวอยซ์,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งสินค้า(invoice) ,ใบกำกับภาษี  ที่รอเก็บเงิน ของบริษัทฯ ขนาด กลาง-ใหญ่ จากลูกค้าของท่าน โดยสามารถนำมาขายลดลูกหนี้การค้า เพื่อรับเงินสดไปใช้ล่วงหน้า กับทางบริษัทฯ ได้ 
รายละเอียดการรับซื้อ
วงเงินที่รับซื้อตั้งแต่ 60,000 - 500,000 บาท  และส่งเอกสารมาให้บริษัทฯ พิจารณา และผ่านการอนุมัติ สามารถรับเงินภายใน 15 วัน 
ต้องการรายละเอียดถามเพิ่มเติม 
โทร.085-920-1283,086-353-1344 โทร.02-184-9755 
Line ID : billforcash  
สามารถส่งเอกสารมาที่เมลล์ Email:[email protected] ,Email:[email protected]   
และส่งเอกสารชุดจริงมาให้ที่บริษัทฯ พิจารณา และ ตรวจสอบเครดิต บริษัทฯลูกหนี้การค้า ก่อน ทำสัญญา ซื้อ-ขายลดลูกหนี้การค้า, 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  ทางบริษัทฯ ยินดีให้การพิจารณาเป็นพิเศษ

Read More >>

ลักษณะธุรกิจที่เหมาะสมกับ ผู้ขายส่วนลดบัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) อินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า,  กับ B2B Factoring Co.,Ltd.

1)       ธุรกิจทุกประเภท ผลิตสินค้า, ขายสินค้าและบริการ และ จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2)       การขาย หรือ บริการ มีการให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่าง 7-60 วัน

November 17, 2014

Read More >>

เอกสารประกอบการพิจารณาการขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า ใบอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า ( Accounts Receivable )
การเตรียมเอกสารให้ครบสำคัญต่อการพิจารณาการผ่านอนุมัติวงเงินได้ง่ายภายใน 7 วัน (B2B Facroting กำหนดวงเงินรับซื้อตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท)
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบด้วย...

November 17, 2014

Read More >>

ต้องการขายลด ลูกหนี้การค้า, ใบแจ้งหนี้(Invoice) เพื่อเปลี่ยนเงิน ....... กรุณากรอกข้อมูล ข้างล่างนี้

บริการรับซื้อลด ลูกหนี้การค้า, ใบแจ้งหนี้ ที่รอเก็บเงิน จากคู่ค้าวงเงินรับซื้อ 50,000 - 500,000 บาท สนใจติดต่อ ... บีทูบี