ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นคำขออนุมัติ การขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า
1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ B2B Factoring เบอร์ 02-184-9755  มือถือ 085-920-1283, 081-3023703

READ MORE

ลักษณะธุรกิจที่เหมาะสมกับ ผู้ขายส่วนลดบัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) อินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า,  กับ B2B Factoring Co.,Ltd.

1)       ธุรกิจทุกประเภท ผลิตสินค้า, ขายสินค้าและบริการ และ จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2)       การขาย หรือ บริการ มีการให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่าง 7-60 วัน

READ MORE

เอกสารประกอบการพิจารณาการขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า ใบอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า ( Accounts Receivable )
การเตรียมเอกสารให้ครบสำคัญต่อการพิจารณาการผ่านอนุมัติวงเงินได้ง่ายภายใน 7 วัน (B2B Facroting กำหนดวงเงินรับซื้อตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บาท)
เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบด้วย...

READ MORE

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้ขายส่วนลดอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้,ใบส่งสินค้า, ลูกหนี้การค้า (Discount Invoice) 
1) เป็นนิติบุคคลที่เปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2) จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

READ MORE

การพิจารณาการรับซื้อส่วนลด ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบอินวอยซ์ (Discount Invoice) 
บริษัทฯ จะวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต การขาย และการดำเนินงานของลูกค้า  รวมทั้งวิเคราะห์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดขาย และงบการเงินย้อนหลัง 1-3 ปี

READ MORE

ประโยชน์ของ แฟคตอริ่ง
ข้อดีของการขายใบอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ลูกหนี้การค้า...ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ​ ได้รับเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ...

READ MORE

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้การค้า โดยมีบริษัท แฟคเตอร์ Factor ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปแบบใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้าที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบสั่งซื้อ / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบวางบิล หรือ เอกสารการค้าที่เกี่ยวข้อง...

READ MORE

สมาคมธนาคารไทยเตรียมกำหนดภาระหนี้ต่อรายได้ในการปล่อยกู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยันไม่บังคับสัดส่วนปล่อยตามกลไกตลาด.

READ MORE

YES!Delft คือเป็นองค์กรที่จากการจัดอันดับสถาบันเสริมสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี โดย UBI Index of 2014 ในอันดับสูงสุดของกลุ่มประเทศยุโรป
หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงบ่มเพาะธุรกิจให้กับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจหรือสตาร์ทอัพเป็นที่รู้จักมากขึ้นในไทยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา 

READ MORE

ม.หอการค้าไทย เผยดัชนี SMEs ประจำไตรมาส 3/2561 ชี้ความสามารถในการแข่งขันขยับขึ้น คาดเพิ่มต่อเนื่องในไตรมาส 4/2561 ด้าน ธพว.หนุนแนวทางให้ความรู้คู่เติมทุน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง

READ MORE

ส่งออกไทยเสี่ยง! "อินโดฯ-อินเดีย" ค่าเงินดิ่ง ชิงความได้เปรียบ ตัดราคาแข่งขันโค้งสุดท้าย กระทบสินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา น้ำตาล อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ จี้แบงก์ชาติ! ดูแลค่าบาท กูรูแนะเอกชนปรับตัวก่อนส่วนต่างกำไรลด

READ MORE