ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นคำขออนุมัติ การขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า
1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ B2B Factoring เบอร์ 02-184-9755  มือถือ 085-920-1283, 081-3023703

READ MORE

ลักษณะธุรกิจที่เหมาะสมกับ ผู้ขายส่วนลดบัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) อินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า,  กับ B2B Factoring Co.,Ltd.

1)       ธุรกิจทุกประเภท ผลิตสินค้า, ขายสินค้าและบริการ และ จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2)       การขาย หรือ บริการ มีการให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่าง 7-60 วัน

READ MORE

เอสเอ็มอีเข้าไม่ถึงสินเชื่อ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ร่วมกันนำเสนองานวิจัยเรื่อง “มุมมองสินเชื่อธุรกิจไทย จากข้อมูลรายสัญญา” ซึ่งใช้ข้อมูลสินเชื่อธุรกิจรายสัญญาของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) มาวิเคราะห์ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ พบว่าธุรกิจเอสเอ็มอีมีการใช้สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แค่ 5.2 แสนราย หรือคิดเป็น 17% จากเอสเอ็มอีทั้งระบบกว่า 3 ล้านราย (ข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.)

READ MORE