ขั้นตอนง่ายๆ ในการยื่นคำขออนุมัติ การขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า
1. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ B2B Factoring เบอร์ 02-184-9755  มือถือ 085-920-1283, 081-3023703

READ MORE

ลักษณะธุรกิจที่เหมาะสมกับ ผู้ขายส่วนลดบัญชีลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) อินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า,  กับ B2B Factoring Co.,Ltd.

1)       ธุรกิจทุกประเภท ผลิตสินค้า, ขายสินค้าและบริการ และ จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2)       การขาย หรือ บริการ มีการให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่าง 7-60 วัน

READ MORE

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้ขายส่วนลดอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้,ใบส่งสินค้า, ลูกหนี้การค้า (Discount Invoice) 
1) เป็นนิติบุคคลที่เปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2) จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

READ MORE

การพิจารณาการรับซื้อส่วนลด ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบอินวอยซ์ (Discount Invoice) 
บริษัทฯ จะวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต การขาย และการดำเนินงานของลูกค้า  รวมทั้งวิเคราะห์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดขาย และงบการเงินย้อนหลัง 1-3 ปี

READ MORE

ประโยชน์ของ แฟคตอริ่ง
ข้อดีของการขายใบอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ลูกหนี้การค้า...ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ​ ได้รับเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ...

READ MORE

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้การค้า โดยมีบริษัท แฟคเตอร์ Factor ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปแบบใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้าที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว เช่น ใบสั่งซื้อ / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบวางบิล หรือ เอกสารการค้าที่เกี่ยวข้อง...

READ MORE