บริการรับซื้อลด แคชเชียร์เช็ค (DISCOUNT CASHIER CHEQUE SERVICE)

สำหรับในกรณีที่บริษัทของท่าน มีการไปเก็บเงินค่าสินค้าหรืองานสัญญาบริการ ตามเครดิตเทอม ที่ให้กับลูกหนี้การค้ากับศูนย์จ่ายเช็ค ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ สถาบันการเงินอื่นๆ เช่น PAYLINK OF CITI BANK, HSBC-HONG KONG BANK, DAUTSCHE BANK, STANDARD  CHARTERD BANK, UOB BANK, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION  และ ติดวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หลายวัน และ มีความจำเป็นที่ต้องการใช้เงินด่วน  บริษัทของท่านสามารถ นำเช็คลูกหนี้การค้า มาขายลดเช็คและรับเงินสดล่วงหน้าได้  การให้บริการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับซื้อลดเฉพาะ แคชเชียร์เช็ค จากสถาบันการเงินธนาคารไทย หรือ สถาบันการเงินต่างประเทศที่อยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้น และต้องติดต่อกับ บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด ล่วงหน้า ก่อน ทำการขาย ลด แคชเชียร์เช็ค