ตัวอย่างรายชื่อบริษัท  (ลูกหนี้การค้า) ที่บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด รับซื้อลดบัญชีลูกหนี้การค้า ในปัจจุบัน
 
1 FUTURIS AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.
2 PANASONIC ENERGY (THAILAND) CO., LTD.
3 UNITHAI SHIPYARD & ENGINEERING CO., LTD.
4 INTERNATIONAL LABORATORIES CORP., LTD.
5 WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES (WUFSI)
6 H-ONE PARTS (THAILAND) CO., LTD.  
7 THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC CO., LTD.
8 SINGHA BEVERAGE CO., LTD.    
9 SHIN-EI PREDISION (THAILAND) CO., LTD.
10 DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES  
11 ART-SERINA PISTON CO., LTD.  
12 HITACHI CHEMICAL ASIA (THAILAND) CO., LTD.
13 บริษัท ซีพีแรม จำกัด      
14 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  
15 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด  
16 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด
17 บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด    
18 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด    
19 บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด    
20 บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด    
21 บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด  
22 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
23 บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด  
24 บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด    
25 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)    
26 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)  
27 บริษัท ทาดาโน (ไทยแลนด์) จำกัด  
28 บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด    
29 บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด  
30 บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด    
31 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
32 บริษัท พีวี วู้ด จำกัด      
33 บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด  
34 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
35 บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
36 บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด  
37 บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
38 บริษัท ไทยโอกาว่า จำกัด    
39 บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด    
40 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด  
 
 
41 SENIOR AEROSPACE (THAILAND) LTD.        
42 BESTEX (THAILAND) CO., LTD.        
43 OHTA PRECISION MANUFACTURING CO., LTD.      
44 AMAGASAKI PIPE (THAILAND) CO., LTD.      
45 SUNNEX INDUSTRIAL CO., LTD.        
46 SIAM NISTRANS CO., LTD.          
47 CHOMTHANA CO., LTD.          
48 บริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด    
49 บริษัท ไทย เจริญ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด        
50 บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด        
51 บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)        
52 บริษัท ไทยเวลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด        
53 บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด          
54 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)        
55 บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด          
56 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด        
57 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด        
58 บริษัท ไดซิน จำกัด            
59 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด          
60 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)          
61 บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย)        
62 บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด          
63 บริษัท โตกิวา เอพี (ประเทศไทย) จำกัด        
64 บริษัท เพชรไพศาล โอโต้พาร์ท จำกัด        
65 บริษัท สยามซันโป จำกัด          
66 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด        
67 บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด        
68 บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด        
69 บริษัท ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด          
70 บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์).        
71 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สระบุรี)      
72 บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด          
73 บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด