บริการอื่นๆ สำหรับ ผู้เริ่มต้น (START UP) หรือ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก (MICOR BUSINESS) ที่ดำเนินการอยู่แล้ว
 
 
                           
 

สำหรับ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ (start up) หรือ เจ้าของ ธุรกิจ ขนาดเล็ก (ผู้ประกอบการ 1-5คน)เริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่นาน ที่ขาด เงินทุน การจัดหาวัตถุดิบ หรือ สถานประกอบการ  ในการเริ่มต้น ธุรกิจ  สามารถ นำเอกสาร มาให้ บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด พิจารณาได้ และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับพิจารณา เป็นบางอุตสาหกรรมเท่านั้น