บริการรับซื้อลดบัญชีลูกหนี้การค้า/ใบอินวอยซ์ /ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ที่รอระยะเครดิตเทอมเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า (Accounts receiable)

หากบริษัทของท่านมีลูกหนี้การค้าหรือมีใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบอินวอยซ์ ที่มีการส่งมอบสินค้า ครบเรียบร้อยตามใบสั่งซื้อ ( PO ) หรือส่งมอบงานตามสัญญาบริการ ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และต้องรอเก็บเงิน หรือมีเครดิตเทอม ระยะเวลา ตั้งแต่ 30-60 วัน และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมหรือมีงานใหม่ที่เข้ามา บริษัทของท่านสามารถนำเอกสารลูกหนี้การค้าดังกล่าว ในแต่ละรายมาขายลดบัญชีลูกหนี้การค้า ให้กับ บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด ท่านจะได้รับเงินสดล่วงหน้าสูงสุด 85 % ของมูลค่ารวมที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว โดยที่ท่านไม่ต้องรอให้ครบกำหนด ตามระยะเวลาเครดิตเทอม ที่ให้กับคู่ค้า 

บริษัท ฯ ให้บริการรับซื้อลดบัญชีลูกหนี้การค้า เฉพาะการค้าภายในประเทศ และมีการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า กับทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ หรืองานด้านการบริการ โฆษณา  และอื่นๆ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับ บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด ได้ในเวลาทำการบริษัทรูปภาพที่เกี่ยวข้อง