ประโยชน์ของ แฟคตอริ่ง

ประโยชน์ของ แฟคตอริ่ง

ข้อดีของการขายใบอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ลูกหนี้การค้า

1. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ​ ได้รับเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ​
2. สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า หรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. วงเงินยืดหยุ่นได้ตามยอดขาย ทำให้ท่านไม่พลาดโอกาสทางการค้า และฃ่วยให้ท่านขยายธุรกิจ สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
4. ลดภาระ ค่าใช้จ่ายในเงินที่ผู้ประกอบการต้องสำรองไปก่อนในขณะที่ยังไม่ได้รับค่าสินค้า
5. ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ และ / หรือ ได้รับส่วนลดทางการค้า
6. สามารถนำดอกเบี้ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เมื่อเทียบกับการใช้แหล่งเงินนอกระบบ
7. บริหารการจัดเก็บค่าสินค้า / บริการเมื่อครบกำหนด ​