คุณสมบัติของผู้ขายลดลูกหนี้การค้า

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่ต้องการขายส่วนลดอินวอยซ์, ใบแจ้งหนี้,ใบส่งสินค้า, ลูกหนี้การค้า (Discount Invoice)

1) เป็นนิติบุคคลที่เปิดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2) จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
3) มีลูกหนี้การค้าต่อเนื่องและกระจายเป็นจำนวนมาก
4) ผลประกอบการมีกำไรสม่ำเสมอ
​5) ให้เครดิตเทอมการชำระเงินแก่ลูกหนี้การค้าไม่เกิน 60 วัน
6) มีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเนื่องจากมี วงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เพียงพอ

---------------------------------
สำหรับเจ้าของกิจการ (SME) ขนาดเล็ก,ขนาดกลาง หรือ ห้างร้าน บริษัทเปิดใหม่ ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ ขาดสภาพคล่อง ต้องการใช้เงินชั่วคราว สำหรับจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน หรือ ค่าใช้จ่ายในบริษัท,จ่ายซัพพลายเออร์,บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด สามารถช่วยท่านได้ โดยบริษัท ฯ ให้บริการรับซื้อลดบัญชีลูกหนี้การค้า,ใบอินวอยซ์,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งสินค้า(invoice) ,ใบกำกับภาษี  ที่รอเก็บเงิน ของบริษัทฯ ขนาด กลาง-ใหญ่ จากลูกค้าของท่าน โดยสามารถนำมาขายลดลูกหนี้การค้า เพื่อรับเงินสดไปใช้ล่วงหน้า กับทางบริษัทฯ ได้ 
รายละเอียดการรับซื้อ
วงเงินที่รับซื้อตั้งแต่ 60,000 - 500,000 บาท  และส่งเอกสารมาให้บริษัทฯ พิจารณา และผ่านการอนุมัติ สามารถรับเงินภายใน 15 วัน 
ต้องการรายละเอียดถามเพิ่มเติม 
โทร.085-920-1283,086-353-1344 โทร.02-184-9755 
Line ID : billforcash  
สามารถส่งเอกสารมาที่เมลล์ Email:[email protected] ,Email:[email protected]   
และส่งเอกสารชุดจริงมาให้ที่บริษัทฯ พิจารณา และ ตรวจสอบเครดิต บริษัทฯลูกหนี้การค้า ก่อน ทำสัญญา ซื้อ-ขายลดลูกหนี้การค้า, 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  ทางบริษัทฯ ยินดีให้การพิจารณาเป็นพิเศษ